Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Campus Arnhem)

Sinds 2010 is LEDshine een preferred supplier van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor verlichting in de breedste zin van het woord. Wat destijds begon als een samenwerking op het gebied van begeleiding van studenten projecten en het jaarlijks aanbieden van stage plekken voor studenten van de HAN, is uitgegroeid tot een doorlopende en jarenlange relatie waarin LEDshine als adviseur en leverancier van duurzame LED verlichtingsproducten fungeert.

Op de HAN Campus aan de Ruitenberglaan in Arnhem zijn in de afgelopen jaren gefaseerd grote delen van de faculteit Engineering, faculteit Economie en Management (FEM), HTS Autotechniek & faculteit PABO uitgerust met LED Verlichtingsarmaturen van LEDshine. Vaak werden deze vervangingsprojecten meegenomen in grotere verbouwingsprojecten als onderdeel van het MJOP (meerjaren onderhoudsplan).

Project Info

Project Opleverdatum: Doorlopend (vanaf Mei 2010)

Producten: LED Panelen, LED Downlights, LED Inbouwspots